РАЗМАЎЛЯЕМ ПА-БЕЛАРУСКУ

У 2023/2024 навучальным годзе ў Магiлёве працуюць класы з беларускай мовай навучання

Каляндар юбілейных дат, якія будуць адзначацца ў 2023/2024 навучальным годзе

План мерапрыемстваў дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 42 г. Магілёва” па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы на 2023/2024 навучальны год


УСПРЫМАННЕ ТВОРАЎ БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ. ЧЫТАННЕ ВЕРША Я.КОЛАСА «ХРАБРЫ ПЕВЕНЬ»

 • 23 лістапада 2023
 • Выхавальнік-метадыст: Гузава А.А.З мэтай азнакамлення дзяцей з беларускімі творамі, 23 лістапада 2023 года ў другой малодшай “В” группе, выхавальнік Хлапкова А. А. арганізавала чытанне верша Я. Коласа “Храбры певень” для сваіх выхавальнікаў. Дзе размаўлялі паміж сабой па-беларуску, адказвалі на пытанні па яго змесце, садзейнічалі сумеснаму з дарослым абыгрыванню верша.

Гэта мерапрыемства садзейнічала фарміраванню ўстойлівай цікавасці і станоўчых зносін да беларускай мовы, развіццю разумення беларускай мовы і станаўленню рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове.
«ПЕРШЫЯ СНЯЖЫНКІ»

 • 16 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Лебедзева К.У.З мэтай фарміравання ўстоілівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёй, станаўленне рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове ў другой малодшай “Б” групе, арганізава чытанне верша Я. Журба “Першыя сняжынкі” для выхаванцаў.

Дзеці не толькі ўважліва слухалі мастацкі твор на беларускай мове, адказвалі на пытанні па яго змесце, але і разглядалі малюнкі “Сняжынак, снега”.

Мерапрыемства садзейнічала развіццю творчых здольнасцей і накіравана на папулярызацію роднай мовы.
«ЛЮДЗІ, ЯКІЯ ПРАСЛАВІЛІ БЕЛАРУСЬ»

 • 16 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Шайтарава Л.М.З мэтай фарміравання асноў грамадзянска-патрыятычнай культуры ў старэйшай групе «В» 16 лістапада 2023 года прайшла гутарка "Людзі, якія праславілі Беларусь".

Выхаванцы пазнаёміліся з дзейнасцю Францыска Скарыны, Еўфрасінні Полацкай, разгледзелі ілюстрацыі.

Дадзенае мерапрыемства садзейнічала развіццю патрыятызму і паважлівага стаўлення да сваёй Радзімы і яе гісторыі.

«УСЁ ПРА ПОСУД»

 • 9 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Мільто В.Л.З мэтай фарміравання ўменняў называць прадметы навакольнага асяроддзя, іх якасці, выкарыстоўваць у маўленні словы, якія абазначаюць відавыя і родавыя паняцці 9 лістапада 2023 года ў другой малодшай групы “А” адбылося мерапрыемства “Ўсё пра посуд».

Выхаванцы пабывалі на кірмашы, дзе не толькі пагулялі у гульні “Памочнікі”, “Чаго не стала?”, “Цудоўны мяшэчак” і інш., але і адгадваль загадкі, чыталі вершы пра посуд.

Мерапрыемства было накіравана на папулярызацыю роднай мовы.

«ЧЫТАННЕ ПАТЕШАК»

 • 2 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Зубрыцкая Т.У.
З мэтай фармiравання навыкаў звязнага, граматычна правiльнага дыялагiчнага i маналагiчнага маўлення ў першай малодшай «Б» групе прайшоў занятак па развiццю беларускага маўлення «Чытанне патешак».

На мерапрыемстве выхаванцам чыталi патешкi на беларускай мове, такія як «Белабока-сарока», «Мышка, мышка, дзе была?», «Чэ-чэ,чэ-чэ, сарока!». Выхаванцы ўважлiва слухалi i разумелi чытанне дарослага.

«САДАВIНА»

 • 26 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Галымава С.С.З мэтай фармiравання ўмення складаць кароткiя апiсаннi аб садавiне 26 кастрычнiка 2023 года ў старэйшай группе «Г» быў праведзены занятак на тэму «Садавiна».

Разам з Янкай i Арынкай, якiя прыйшлi ў госцi, выхаванцы замацоўвалi назвы садавiны i iх колер, памер, смак. У ходзе занятка дзецi не толькi пагулялi ў дыдактычныя гульнi «Што расце ў садзе?», «Назавi колер», «Садоўнiк», але i замацавалi правiльнае вымаўленне гукаў у назвы садавiны, а таксама актывiзавалi абагульняльнае слова - садавiна.
«ВЫРАСЛА РЭПКА»

 • 19 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Мільто В.Л.


З мэтай развіцця ўмення разумець і сумесна з выхавальнікам пераказваць змест знаёмай казкі, а гэтак жа замацоўваць у актыўным слоўніку назвы агародніны і жывел, 19 кастрычніка 2023 года выхаванцы 2 малодшай групы “А” адправіліся ў “Падрожжа ў казку”.

На мерапрыемстве выхавальнікі не толькі вучыліся пераказваць знаёмую казку “Рэпка”, але і пагулялі ў гульні “Хто робіць так?”, “Даведайся героя” і інш. Падарожнічая, маленькія хлопчыкі і дзяўчынкі з вялікай ахвотай інтанацыйна перадавалі характар герояў казкі і весела пераймалі іх голасам.

У дзяцей быў радасны настрой на працягу ўсяго занятку, які садзейнічаў выхаванню цікавасці да мастатцтва слова.«ЕДЗЕ ВОСЕНЬ»

 • 12 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Хлапкова А.А.Усе маленькія дзеці любяць вершы. Так, у дзіцячым садзе ДУА “Сярэдняя школа №42 г. Магілева” 12 кастрычніка 2023 года, у другой малодшай “В” групе, было арганізавана чытанне верша В. Рабкевіча “Едзе восень” для выхаванцаў.

Дзеці не толькі ўважліва слухалі мастацкі твор на беларускай мове, адказвалі на пытанні па яго змесце, але і разглядалі малюнак “Вось і восень прыйшла”.

Мерапрыемства садзейнічала развіццю творчых здольнасцей і накіравана на папулярызацыю роднай мовы.
«ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ»

 • 5 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Сіўцова Е.В.


З мэтай фармiравання ўменняў адказваць на пытаннi па змесце карцiны, апiсваць яе i выхоўваць станоўчыя каштоўнасцi адносiн дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы ў старэйшай групе "Г" сярэдняй школы №42 г. Магiлева 5 кастрычнiка 2023 года прайшоў занятак па развiццю беларускага маўлення па тэме "Залатая восень".

Дзецi разглядалi карцiну восенi, адказвалi на пытаннi, самастойна складалi апавяданне пра восень на беларускай мове. Таксама ў ходзе занятку дзецi гулялi ў гульню "Сабiраем ураджай", такiм чынам замацавалi назвы агароднiны на беларускай мове.

У маленькiх беларусаў быў добры настрой на працягу ўсяго занятку.«НАША КРАІНА»

 • 28 верасня 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Макарава Е.М.


З мэтай фарміравання ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы, а так сама замацавання ў маўленні дзяцей слоў: Беларусь, беларус, беларуска, краіна. У старэйшай групе «В» 28 верасня адбыўся занятак-гульня «Наша краіна».

У ходзе занятка выхаванцы не толькі праслухалі вершы пра нашу Радзіму - Беларусь, але пагулялі ў гульні «Гарлачык», «Кола знаёмстваў» і інш. Дзеці падчас гульні ўспаміналі беларускія словы, якія ўжо добра ведаюць; адпрацоўвалі ўменне правільна вымаўляць гукі [р], [дж]; практыкаваліся ва ўтварэнні назваў жыхароў розных гарадоў і вёсак.

Праведзенае мерапрыемства спадабалася маленькім беларусам, якія з вялікай цікавасцю выказвалі жаданне авалодаць роднай мовай.


«МОЙ РОДНЫ КУТ»

 • 14 верасня 2023
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Балобіна Т.Г.

14 верасня 2023 года адбылася мерапрыемства «Мой родны кут», прысвечанае важнай, жыццёва актуальнай тэме, да якой асабліва часта звяртаюцца нашы паэты, празаікі, драматургі, публіцысты. Гэта тэма любові да Айчыны, спадчыны нашых продкаў.

Няма ніводнага сучаснага беларускага пісьменніка, які б не звярнуўся да гэтай тэмы. Амаль у кожнага мы знойдзем водгук на яе, творы са згадкамі пра малую радзіму, у якіх адлюстраваны ўражанні, перажыванні аўтара.

Дзеці наведалі школьны музей, чыталі на памяць вершы, дзяліліся цікавымі звесткамі з жыцця нашых продкаў.

А запевам да гэтага мерапрыемства сталі вядомыя радкі знакамітай беларускай паэмы Якуба Коласа «Новая зямля»:

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю
I там душою спачываю...
Якуб Колас.


Архіў навін >>>


Яндекс.Метрика

Сайт Президента РБ Сайт Могилевский облисполком Могилевский горисполком Сайт Министерство образования РБ Сайт управления образования Могилевского облисполкома Могилевский областной институт развития образования Национальный правовой интернет-портал РБ Детский правовой сайт